Komplex 54 rodinných domov, Zlín

Miesto realizácie: Kudlov, Zlín, ČR

Dátum realizácie: 2010-2012

Predmet zákazky: Komplexné elektroinštalácie.

Popis objektu: Novopostavený komplex rodinných domov v Zlíne.

  • osvetlenie a vybavenie staveniska NN
  • kontrola vstupu na stavenisko
  • kamerový systém na stavenisku
  • komplexné elektroinštalácie všetkých RD
  • prípojky NN pre všetky RD
  • štruktúrovaná kabeláž Cat5e a Cat6A podľa individuálnych požiadaviek
  • projektová dokumentácia