Obytný súbor Rinzle

Miesto realizácie: Bratislava - Rača, SR

Dátum realizácie: 2013 - 2014

Predmet zákazky: Elektronická kontrola vstupu

Popis objektu: Bytový komplex zahŕňa 89 bytových jednotiek v dvoch bytových domoch

  • systém elektronickej kontroly vstupu vo všetkých spoločných priestoroch
  • inštalácia domového videovrátnika a kamerového systému pre Slovanet, a.s.