Petržalka City

Miesto realizácie: Bratislava - Petržalka, SR

Dátum realizácie: 2013

Predmet zákazky: Prístupová sieť pre Slovanet, a.s.

Popis objektu: Polyfunkčný objekt, ktorý zahŕňa 109 bytových jednotiek a nebytové priestory na prízemí.

  • vybudovanie prístupovej siete a optickej prípojky pre telekomunikačného operátora Slovanet, a.s.