Inteligentný byt, Rusovce

Miesto realizácie: Bratislava - Rusovce, SR

Dátum realizácie: 2013-2014

Predmet zákazky: Inteligentný byt

  • riadiace systémy DOMOTRON
  • integrované riadenie osvetlenia, RGB osvetlenia, žalúzií a kúrenia.