Bytový dom, Dúbravka

Miesto realizácie: Lipského, Bratislava, SR

Dátum realizácie: 2010

Predmet zákazky: Rekonštrukcia elektroinštalácie v spoločných priestoroch.