Polyfunkčný objekt Dlhé diely, Bratislava

Miesto realizácie: Molecova/Gabčíkova, Bratislava, SR

Dátum realizácie: 2009

Predmet zákazky: Komplexná štruktúrovaná kabeláž a prístupová sieť pre Slovanet, a.s.

Popis objektu: Polyfunkčný objekt, 50 bytov.

  • natiahnutie štruktúrovanej kabeláže
  • inštalácia prístupovej siete pre telekomunikačného operátora Slovanet, a.s.