Tri veže, Bratislava

Miesto realizácie: Bajkalská, Bratislava, SR

Dátum realizácie: 2009

Predmet zákazky: Prístupová sieť pre Slovanet, a.s.

Popis objektu: Bytový objekt, ktorý zahŕňa 633 bytových jednotiek.

  • práce na budovaní prístupovej siete pre telekomunikačného operátora Slovanet, a.s.