Polyfunkčný objekt NBC, Bratislava

Miesto realizácie: Dlhé Diely, Bratislava, SR

Dátum realizácie: 2009

Predmet zákazky: Prístupová sieť pre Slovanet, a.s.

Popis objektu: Polyfunkčný objekt, 232 bytov.

  • vybudovanie prístupovej siete pre telekomunikačného operátora Slovanet, a.s.