Bytový dom, Ružinov

Miesto realizácie: Vrútocká, Bratislava, SR

Dátum realizácie: 2010

Predmet zákazky: Rekonštrukcia elektroinštalácie v spoločných priestoroch.

Popis objektu: Rekonštruovaný bytový dom pozostávajúci z desiatich vchodov.

  • výmena elektrických rozvodov v spoločných priestoroch
  • dodávka a montáž osvetlenia v spoločných priestoroch
  • prekládka zvonkových tabiel