Accenture, BBC V - ABC, Bratislava

Miesto realizácie: Bratislava - Ružinov, SR

Dátum realizácie: 2012

Predmet zákazky: Audit a sanácia sieťovej infraštruktúry.

Popis objektu: Budova BBC V - ABC je jedna z najmodernejších administratívnych budov v Bratislave. Ponúka kancelárske priestory špičkovej kvality.

  • audit funkčnosti a opotrebovania sieťovej infraštruktúry pre 1000 prípojných miest
  • sanácia zistených nedostatkov