JAAL Zlín

Miesto realizácie: Zlín, ČR

Dátum realizácie: 2009

Predmet zákazky: Inštalácia kamerového systému a vonkajšieho osvetlenia.

Popis objektu: Areál stavebnej firmy.

  • osvetlenie areálu
  • kamerový systém